Az elállás joga

 

A vásárlástól való elállás joga

Megvett valamit, de meggondolta magát? 14 napig elállhat a vásárlástól.

Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek megvételétől elálljanak. A 2014. június 13-a után vásárolt áruk esetében erre már 14 napig van lehetőségük.

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

Önnek ezen az időszakon belül minden további nélkül joga van ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát a vásárlást illetően. A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkütésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha élni kíván ezzel a joggal, és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen irásban tájékoztatnia kell az érintett kereskedőt. Ezt megteheti fax vagy e-mail üzenet formájában, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni a feladónak. A kereskedőknek kötelező a vásárlástól való elállás jelzésére külön formanyomtatványt biztosítaniuk a fogyasztóknak, ám Ön nem köteles ezt használni nyilatkozatához.

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Ha Ön szállítási költséget is fizetett, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie az Ön részére. Ha viszont Ön nem szokványos postai kézbesítést (pl. gyorsfutár-szolgáltatást) kért, a kereskedő felszámolhatja annak többletköltségét. Ebben az esetben Önt terheli a szállítási költség az áru visszaküldésekor.

Nagyméretű áruk (például háztartási berendezések) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel. Miután Ön a kereskedőt értesítette arról, hogy el kíván állni a vásárlástól, 14 napja van az áru visszaküldésére.

Nézzen utána, hogy a kereskedő előzetes tájékoztatása alapján Önnek kell-e viselnie a gondolkodási időn belül visszaküldött áru szállítási költségeit. Ha nem, akkor a költségek a kereskedőt is terhelik. Ha házaló ügynöktől vásárol nagyméretű árut, amelyet közvetlenül ki is szállítanak Önnek, akkor az érintett kereskedőnek saját költségén kell azt elszállíttatnia, amennyiben Ön eláll a vásárlástól.

Figyelem!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy a digitális tartalmakra (például a letöltött vagy streaming révén megtekintett zeneszámokra vagy videókra) részletesebb szabályozás vonatkozik.

Néhány termék kivételt képez

A tizennégy napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a következő árucikkekre:

  • konkrét időpontra szóló repülő- és vonatjegyek, koncertjegyek, szobafoglalások,
  • rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok (például a tejesember által hozott tej),
  • egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékek (pl. méretre szabott öltöny),
  • lezárt adathordozók (például DVD-k), amelyeket átvételkor Ön felbontott.

 

Konkrét eset

Érdemes tudni, hogy a vásárlástól nem minden esetben lehet elállni

Jane Írországban él. Egy alkalommal az interneten jegyet vett a U2 együttes helyi koncertjére. Másnap értesült arról, hogy a koncert idején külföldre kell utaznia, ezért megpróbálta visszaváltani a jegyét. Az internetes jegyeladást végző kereskedő azonban nem volt hajlandó a megrendelést törölni és a jegy árát visszatéríteni.

Az uniós jogszabályok értelmében a vevőknek 14 napig joguk van arra, hogy a távértékesítés révén - az interneten, telefonon vagy csomagküldő szolgálattól - megrendelt termékek megvételétől elálljanak. Távértékesítéskor a vevő és a kereskedő között ún. „távollevők között kötött szerződés” jön létre, és az uniós szabályok szerint ezek nem mindegyike jogosítja fel a fogyasztót a vásárlástól való elállásra.

 

Ez a helyzet például a szállással és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos, konkrét időpontra szóló foglalások lemondása esetén.

 

A magánszemélytől vett termékek nem tartoznak a szabályozás hatálya alá

Ha Ön nem cégtől, hanem magánszemélytől vesz meg valamilyen árut, az adásvételre nem vonatkoznak a fent ismertetett fogyasztóvédelmi szabályok. Önnek a magánszemélytől vásárolt termékek esetében nincs joga arra, hogy 14 napon belül meggondolja magát a vétellel kapcsolatban.

Szolgáltatási szerződések

A vásárlástól való elállás joga nemcsak árukra, hanem szolgáltatásokra is vonatkozik. Példaként említhetjük a házaló ügynöktől vásárolt telefon-előfizetést. Ön a szerződés aláírásának időpontjától számítva 14 napig még meggondolhatja magát a szolgáltatással kapcsolatban.

Ha nem tart igényt gondolkodási időre, és azonnal használni szeretné a szolgáltatást (például a telefont), ezt kifejezetten kérnie kell a kereskedőtől. Ha igénybe veszi a szolgáltatást, majd úgy dönt, hogy el szeretne állni a szerződéstől, meg kell térítenie az addigi használat költségeit. Ha egy adott szolgáltatás teljesítése - például egy helyiség átfestése - még a 14 napos gondolkodási idő lejárta előtt lezárul, Önnek már nincs lehetősége a szolgáltatást visszamondani, mivel a munka el lett végezve.

Sürgős javításnál vagy üzemzavar-elhárításnál nem mondható le a megrendelt munka

A kisvállalkozásokra és a kisiparosokra (például a vízvezeték-szerelőkre) külön szabályok vonatkoznak. Ha Ön sürgős javítási vagy karbantartási munkához szakembert hívott, később nem gondolhatja meg már magát. Ha például csőtörés elhárításával bízott meg egy vízvezeték-szerelőt, és megállapodott vele a vállalási árban, már nem mondhatja vissza a munkát.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapitásához szükséges használatot meghaladó használatból eredő étrékcsükkentés, illetve ésszerű költségeinek "ha a szolgáltatásra nyujtására irányuló szerződés teljesitését a fogyasztó kifejezett kérésére határidó előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát" megtéritését.