Ebnyilvántartás

F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közigazgatási területén az immár második alkalommal kitűzött ebösszeírással kapcsolatos feladatokat a NYÍRVV Nonprofit Kft. közreműködésével közösen végzi. Az ebösszeírást közfoglalkoztatottak és diákmunkát vállaló fiatalok bevonásával látja el.

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeírókkal együttműködve az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni, illetve az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti ügyfélszolgálatán és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kereskedelmi ügyfélszolgálatán (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. B. épület fsz. 4.) illetve a nyirvv.hu, a varoshaza.nyiregyhaza.hu és a nyiregyhaza.hu weboldalakról letölthetők. A kitöltéssel kapcsolatban a 42/548-453-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8 00 -16 00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött ebösszeíró adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
- személyesen az ebösszeíróknál
- személyesen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. címre
- faxon (42/548-471)
- a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen (Nyíregyháza, Szállási u. 128.)
- elektronikusan az eb@nyirvv.hu címre megküldve
- Nyíregyháza, Búza téri piaccsarnokban elhelyezett gyűjtőládába
- Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám alatti parkolási ügyfélszolgálaton elhelyezett gyűjtőládába
- Magyar Állatorvosi Kamara együttműködésével kijelölt állatorvosi rendelőkben
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. augusztus 31.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
- személyesen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. címre
- faxon (42/548-471)
- elektronikusan az eb@nyirvv.hu címre megküldve.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás, ebadó bevezetését.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

Dr. Szemán Sándor sk.
címzetes főjegyző

Kitöltött nyomtatványok begyűjtéséhez doboz elhelyezést engedélyező állatorvosi rendelők

1.Dr. Gubicz Pál Állatorvosi Rendelője Nyíregyháza, Ív u. 1.
2.Elite Állatorvosi Rendelő Nyíregyháza, Debreceni u. 60.
3.Barzó Állatgyógyászati Centrum Nyíregyháza, Barzó u. 1.
4.Kelet-Vet Kisállatrendelő Nyíregyháza, Őz köz 38.
5.Állatgyógyház Állatorvosi Rendelő Nyíregyháza, Aranykalász sor 18/A
6.Medall-Vet Állatorvosi Rendelő Nyíregyháza, Pásztor u. 7.
7.Nyíregyházi Oktató Állatkórház Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 6/A